Dokumenty - Kredyty - RCI Banque

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTU

Departament obsługi Klienta - Kredyt

e-mail: obslugakredyt@rcibanque.com   
tel. 22 541 13 85, 22 541 13 86

Dokumenty dotyczące szkody w kredycie:
e-mail: szkody-leasing@rcibanque.com   

Adres do wysyłki kopii polisy ubezpieczeniowej w kredycie: 
e-mail: polisy-kredyty@rcibanque.com   

tel. 22 541 13 85

 

Tabela oprocentowania

Tabela prowizji i opłat RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

 

Dyspozycja opinii bankowej

Dyspozycja potwierdzenia salda

Dyspozycja przesłania duplikatu dokumentów zakończenia umowy

Dyspozycja przesłania duplikatu umowy

Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania umowy kredytowej

Dyspozycja zmiany adresu do korespondencji

Dyspozycja zmiany adresu zamieszkania lub siedziby firmy

Dyspozycja zmiany daty raty

Dyspozycja zwrotu lub przeksięgowania nadpłaty

Upoważnienie do zawarcia umowy kredytowej - osoba fizyczna

Upoważnienie do zawarcia umowy kredytowej - przedsiębiorstwo

Upoważnienie szkoda częściowa do 10 000 PLN

Wniosek o przejęcie długu osoba fizyczna

Wniosek o przejęcie długu osoba prawna

Wniosek o zmianę harmonogramu – częściowa spłata

Wniosek o wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty

Wniosek o zmianę warunków spłaty kredytu balonowego - firma

Wniosek o zmianę warunków spłaty kredytu balonowego - firma 2

Wniosek o zmianę warunków spłaty kredytu balonowego - osoba_fizyczna

Wniosek o zmianę warunków spłaty kredytu balonowego - osoba fizyczna_2

Wzór odstąpienia od umowy kredytu

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zgoda na dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym

ZNAJDŹ DEALERA

Wypełnij formularz kontaktowy