Dokumenty - Kredyty - RCI Banque

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTU

Departament obsługi Klienta - Kredyt

e-mail: obslugakredyt@rcibanque.com   
tel. 22 541 13 85, 22 541 13 86

Dokumenty dotyczące szkody w kredycie:
e-mail: szkody-kredyt@rcibanque.com   

Adres do wysyłki kopii polisy ubezpieczeniowej w kredycie: 
e-mail: polisy-kredyty@rcibanque.com   

tel. 22 541 13 85

 

Tabela oprocentowania

Tabela prowizji i opłat RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

 

Dyspozycja opinii bankowej

Dyspozycja przesłania duplikatu dokumentów zakończenia umowy

Dyspozycja przesłania duplikatu umowy

Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania umowy kredytowej

Dyspozycja wystawienia potwierdzenia salda

Dyspozycja zmiany adresu do korespondencji/adresu zamieszkania lub siedziby firmy

Dyspozycja zmiany daty raty

Dyspozycja zwrotu lub przeksięgowania nadpłaty

Upoważnienie do zawarcia umowy kredytowej - osoba fizyczna

Upoważnienie do zawarcia umowy kredytowej - przedsiębiorstwo

Upoważnienie szkoda częściowa do 10 000 PLN

Wniosek o przejęcie długu osoba fizyczna

Wniosek o przejęcie długu osoba prawna

Wniosek o wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty

Wniosek o zmianę harmonogramu – częściowa spłata

Wniosek o zmianę warunków spłaty kredytu balonowego - firma

Wniosek o zmianę warunków spłaty kredytu balonowego - firma 2

Wniosek o zmianę warunków spłaty kredytu balonowego - osoba_fizyczna

Wniosek o zmianę warunków spłaty kredytu balonowego - osoba fizyczna_2

Wzór odstąpienia od umowy kredytu

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zgoda na dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym

Zgoda na zawarcie umowy przez współmałżonka

ZNAJDŹ DEALERA

Wypełnij formularz kontaktowy