Wniosek o odroczenie spłaty

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW RCI LEASING

SZANOWNI PAŃSTWO,

w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, RCI Leasing sp. z o.o. wprowadził możliwość odroczenia spłaty rat leasingu. Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku o odroczenie spłaty.

WNIOSEK O ODROCZENIE SPŁATY RAT LEASINGU

Prosimy o zapoznanie się z treścią tego dokumentu, a następnie wypełniony i podpisany wniosek proszę przesłać na adres obslugaleasing@rcibanque.comMoże to być skan lub zdjęcie wniosku. Ten adres mailowy znajdziesz także na górze wniosku o odroczenie spłaty.

Tylko podpisane i poprawnie uzupełnione wnioski na wzorze RCI Leasing z wypełnionymi wszystkimi czerwonymi polami będą procedowane. 

Warunkiem odroczenia spłaty jest brak zaległości na rozrachunkach starszych niż kwiecień 2020 i przesłanie poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku. Wnioski złożone do umowy z zaległościami marcowymi i lub starszymi, nie podpisane lub z brakiem wypełnionych wszystkich wymaganych pól nie będą procedowane.

Po rozpatrzeniu wniosku oraz dokonaniu zmian, RCI Leasing sp. z o.o. prześle Państwu nowy harmonogram spłat rat leasingowych na adres mailowy wskazany we wniosku.

Za zmianę harmonogramu spłat z tytułu obecnej sytuacji związanej z koronawirusem nie zostaniecie Państwo obciążeni żadną dodatkową opłatą.

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW RCI BANQUE

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wprowadził możliwość odroczenia spłaty rat kredytu.

Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku o odroczenie spłaty:

WNIOSEK O ODROCZENIE SPŁATY KREDYTU

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią a następnie o przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku na adres obslugakredyt@rcibanque.com. Wniosek może zostać przesłany w formie skanu lub zdjęcia.

Tylko podpisane i poprawnie uzupełnione wnioski na wzorze Banku, z wypełnionymi wszystkimi polami będą procedowane.

Warunkiem odroczenia spłaty jest brak zaległości w płatnościach rat kredytowych oraz przesłanie do Banku poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku.

Wnioski złożone do umowy, na której występują zaległości w spłatach, niepodpisane lub niekompletne nie będą procedowane.

Po rozpatrzeniu wniosku oraz dokonaniu zmian, Bank prześle Państwu nowy harmonogram spłat rat kredytowych na adres mailowy wskazany we wniosku.

Za zmianę harmonogramu spłat z tytułu obecnej sytuacji związanej z koronawirusem nie zostaniecie Państwo obciążeni żadną dodatkową opłatą.

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.