Kredyt na samochody używane - RCI Banque

KREDYT NA SAMOCHODY UŻYWANE

Rozważasz zakup samochodu? To takie proste z naszym finansowaniem.Kredyt standardowy na samochody używane umożliwia dopasowanie wysokości raty miesięcznej do domowego budżetu, w zależności od poziomu wpłaty własnej i okresu kredytowania. Jest to kredyt o klasycznym systemie spłat rat miesięcznych i okresie kredytowania nawet do 96 miesięcy.

Kredyt standardowy to ponadto: finansowana prowizja bankowa i finansowane ubezpieczenie kredytobiorcy „RCI Bezpieczny Kredyt”.

Wiek pojazdu nie może przekroczyć 10 lat licząc od daty pierwszej rejestracji a wraz z okresem finansowania razem nie może przekroczyć 12 lat (np. 8 letni pojazd nie może być finansowany w okresie dłuższym niż 4 lata).

Do zawarcia umowy w przypadku klientów indywidualnych wystarczy:
1. Dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.
2. Dokument potwierdzający źródło i wysokość średnich dochodów netto z 3 ostatnich miesięcy.

W przypadku przedsiębiorców:
1. Dokument tożsamości reprezentantów spółki, dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.
2. Dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodów.
3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
4. NIP oraz Regon.

Oprócz wartości samochodu kredytem możemy również objąć:

- Dodatkowe wyposażenie montowane przy zakupie samochodu
- Ubezpieczenie komunikacyjne w Programie Renault-Allianz lub Renault-PZU

Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji.
Powyższe dane służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

                                                                                             

 

ZNAJDŹ DEALERA

Wypełnij formularz kontaktowy