Kredyt na samochody nowe dla firm - RCI Banque

Kredyt samochodowy - dla firm  

Kredyt standardowy umożliwia dopasowanie wysokości raty miesięcznej do domowego budżetu w zależności od poziomu wpłaty własnej i okresu kredytowania. Jest to kredyt o klasycznym systemie spłat rat miesięcznych i okresie kredytowania nawet do 96 miesięcy. Kredyt standardowy to ponadto: finansowana prowizja bankowa i ubezpieczenie kredytobiorcy „RCI Bezpieczny Kredyt”.

Do zawarcia umowy w przypadku przedsiębiorców:

1. Dokument tożsamości reprezentantów spółki: dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.

2. Dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodów.

3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

4. NIP oraz REGON.

Oprócz wartości samochodu kredytem możemy również objąć:

- Dodatkowe wyposażenie montowane przy zakupie samochodu

- Ubezpieczenie komunikacyjne w Programie Renault-Allianz lub Renault-PZU

- Przedłużoną gwarancję Formuła Non Stop

- Ubezpieczenie utraty wartości pojazdu – GAP

- Kontrakty serwisowe


Szczegółowych informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy Renault.
Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji.

ZNAJDŹ DEALERA

Wypełnij formularz kontaktowy